Розбудова потенціалу пілотних закладів вищої медичної освіти

Кожен з цих компонентів важливий для забезпечення якості медичної освіти і поліпшенню якості медичної допомоги в Україні. Головний результат спільних зусиль проєкту й пілотних ЗВО – це випускник, який завершуючи навчання у ЗВО, є кваліфікованим фахівцем у своїй галузі, що готовий патріотично, чесно й прозоро відповідати на сучасні виклики системи охорони здоров’я й надавати якісну допомогу, поліпшуючи здоров’я українців.

 • Викладацька майстерність.
 • Безперервний професійний розвиток викладачів не менш важливий, ніж безперервний професійний розвиток лікарів. Опанування сучасних підходів у розробці курікули, розуміння й впровадження компетентісного підходу в навчальний процес, студент-орієнтовне навчання, опанування сучасних навчальних технологій, включно з електронним і дистанційним навчанням – це все запорука якісної освіти медичних фахівців, до якої ми разом прямуємо. У 2020 році розпочато серію тренінгів з викладацької майстерності в медичних ЗВО, перший з яких відбувся онлайн у травні – червні 2020 щодо зворотного зв’язку, а другий – в жовтні 2020 (започаткування груп рівних в медичній освіті).

 • Дослідницькі гранти
 • Проведення досліджень є невід'ємною частиною розвитку сучасного закладу вищої освіти й професійного розвитку викладачів, а також формує міжнародний рейтинг ЗВО. Наша підтримка полягає у допомозі проводити якісні дослідження, що матимуть вплив на збільшення доказових даних в галузі сімейної медицини, й в той же час, сприятимуть розвитку дослідницьких навичок науково-педагогічного складу ЗВО.

 • Електронне навчання
 • Проєкт проводить навчання для представників пілотних ЗВО з елеткронного навчання, а також розпочав тестування системи електронного навчання в одному з закладів. Тож, ми зможемо пропілотувати рішення, виявити ключові бар’єри і вдалі рішення в тестовій реалізації й більш налагоджено поширювати цей досвід у інших закладах. Виходячи з того, що у пілотних ЗВО різний вихідний стан в контексті електронного навчання – подальші кроки будуть індивідуальні.

 • Лабораторії клінічних навичок
 • Наповнення симуляційного центру обладнанням напряму залежить від того, які практичні навички майбутні лікарі й майбутні сімейні лікарі або ж медсестри/медбрати повинні здобути. Для оснащення Лабораторій клінічних навичок (симуляційних центрів) у відповідності до потреб навчального процесу була створена Робоча група з компетенцій надавачів медичної допомоги на первинці. Перегляд компетенцій є важливим і для оновлення навчальних програм, і для перегляду розподілу обов’язків на первинці. Отримавши перелік компетенцій надавачів медичної допомоги на первинці – ми зможемо спільно з пілотними ЗВО почати розробляти сценарії для випрацювання практичних навичок і складати перелік обладнання для ваших лабораторій практичних навичок.

 • Компетенції і курікула
 • Курілкула – це не просто навчальний план, де зібрано перелік навчальних дисциплін і їхній обсяг. Як стверджує Apple , курікула це ідеологічний посил, який виражає також цінності, вірування й прагнення. В курікулі відображено погляд закладу на професію, а також описано, як найкраще створити наступне покоління фахівців. Такий новий концепт і підхід відображено в акредитаційних вимогах освітніх програм, розроблених НАЗЯВО. Наразі в цьому напрямку заплановано 5 воркшопів, перші два з яких відбудуться онлайн.

 • Освітнє середовище
 • У 2019 році було проведено моніторингове дослідження освітнього середовища ЗВО ( на додипломному та післядипломному рівнях ) Результати дослідження виявили аспекти, що потребують покращення. У відповідь на цей виклик ми вже провели перший онлайн-тренінг для викладачів з уміння надавати зворотний зв'язок і плануємо ще низку семінарів (про фасилітацію, студенто-орієнтовні підходи до навчання, компетентнісний підхід, обговорення можливостей створення центрів психологічної підтримки для студентів - ці всі тематики згодом будуть заплановані й втілені в форматі тренінгів для викладачів).

 • Англійська мова для викладачів
 • Мова сучасної медичної науки – англійська. Найновіші медичні рекомендації, гайдлайни й систематичні огляди публікуються англійською. Тож кваліфікований лікар повинен знати англійську й використовувати англомовні джерела для осучаснення своїх знань. Тому, заради розвитку професійних компетенцій викладачів було впроваджено курси англійської мови у всіх пілотних ЗВО протягом академічного року 2019-2020 і вони матимуть продовження в 2020-2021 навчальному році.

 • Комунікація закладу зсередини й назовні
 • Комунікація, це передумова змін. Будь-якому рішенню, інновації передує комунікація. В більшість процесів комунікація інтегрована. Таким чином, організація – формує завдяки комунікації спільноту, яка прихильна до цілей і цінностей, а також позначає способи й формати досягнення суспільних цілей. Комунікаційна стратегія і її реалізація – це must have. Тут визначені зовнішня і внутрішня цільова аудиторія, продумані канали комунікації і «обгортка» меседжів - це те, що створить неповторний, унікальний, динамічний образ сучасного ЗВО.

 • Стаді тури закордоном і в Україні
 • Проєктом заплановані стаді тури для адміністрації й координаторів ЗВО задля вивчення досвіду іноземних колег у побудові лабораторій практичних навичок, перегляду курікули, впровадження компетентнісного підходу, вивчення досвіду втілення розширеної ролі медичної сестри на первинці.

 • Стратегічний розвиток
 • Ця складова є невід’ємною в процесі інтеграції всіх процесів закладу. Тут відбувається спільне визначення цілей, формування пріоритетів, індикаторів успіху тощо.

 • Цінності й покращення якості
 • Розуміння цінностей професії, закладу, суспільства й вміння транслювати пріоритетні цінності в закладі для всіх учасників освітнього процесу є важливою складовою успішності закладу, а також позиціонування з огляду на ландшафт освітніх послуг.

 • Людяність та емпатія
 • Десятиріччями українська медична система існувала в застарілій парадигмі лікування хвороб замість людей. Така система не розглядає пацієнта як суб’єкт із почуттями і потребами й породжує недовіру та відчуття небезпеки. Від цього страждають і медичні фахівці, і пацієнти з їхніми рідними. Як спілкуватися з пацієнтами і будувати партнерські стосунки, розв’язувати складні ситуації, повідомляти погані новини і при цьому не вигорати? Посібник «‎Людяність та емпатія в охороні здоров’я»‎ для викладачів і не тільки — перше українське видання про те, як додати людяності в навчання медиків і лікування пацієнтів.