Мета проєкту

Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти»

Проєкт Розвитку медичної освіти (Проєкт, MED) реалізується в Україні Швейцарським інститутом тропічного і громадського здоров’я (Swiss TPH) за фінансової підтримки Швейцарського агентства розвитку та співробітництва (SDC). Перший чотирирічний етап реалізації проєкту розпочався у грудні 2018 року та триватиме до кінця 2022 р. Бюджет на чотирирічну фазу впровадження становить 4,9 млн. швейцарських франків.

Проєкт реалізується у співпраці з Міністерством охорони здоров’я України, фокусуючись на пріоритетах, які встановлені з ціллю ефективності надання медичної освіти і відповідності існуючим потребам охорони здоров’я в Україні.

Загальновизнано, що наявність належно підготовлених та мотивованих працівників у високоресурсних, оснащених закладах є критичним фактором для проведення якісних інтервенцій, які покращать результати здоров’я населення. Отже, загальною метою Проєкту «Розвиток медичної освіти» є покращення якості охорони здоров’я в Україні шляхом удосконалення системи медичної освіти для представників первинної ланки медичної допомоги.

Основна увага проєкту приділяється первинній ланці медичної допомоги (лікарях та медичних сестрах), як в площині практичної первинної ланки медичної допомоги, так і в розбудові спроможностей і навичок управлінського персоналу.

Проєкт охоплює всі рівні медичної освіти – додипломну медичну освіту, післядипломну освіту (інтернатуру), а також безперервний професійний розвиток, забезпечуючи експертну, нормативну та освітню підтримку в процесі покращення якості освіти для працівників первинної ланки.

Цілі і результати

Оскільки ключова мета Проєкту «Розвиток медичної освіти» це покращення якості охорони здоров’я в Україні шляхом удосконалення системи медичної освіти для представників первинної ланки медичної допомоги, то Проєкт підтримує загальні зміни в системі охорони здоров’я з відповідним розвитком людських ресурсів.

Ця мета має бути досягнута через два напрямки роботи проєкту (через два результати – outcomes):

Результат 1: Вміння та навички надавачів на первинній ланці (сімейних лікарів та медичних сестер) покращені шляхом удосконалення національної системи медичної освіти, відповідно до пріоритетів реформи визначених МОЗом.

У рамках цього результату проєкт підтримуватиме перегляд курікули (curriculum), включаючи вдосконалення викладання клінічних навичок, розвиток симуляційного навчання, впровадження сучасних підходів до навчання, системи управління навчанням та розвиток науково-дослідних можливостей, тож фахівці галузі охорони здоров’я будуть адекватно підготовані до відповіді на виклики і потреби охорони здоров’я України. Проєктні інтервенції охоплюватимуть як додипломний, так і післядипломний рівень медичної освіти, включаючи безперервний професійний розвиток.

Усі заходи здійснюватимуться у трьох пілотних медичних університетах та трьох закладах вищої освіти, де навчаються медичні сестри. Заклади вищої освіти були обрані на конкурсних засадах на підготовчому етапі проєкту.

Пілотні медичні університети:

  • Буковинський державний медичний університет;
  • Тернопільський національний медичний університет;
  • Харківський національний медичний університет;

Медсестринські заклади вищої освіти:

  • Львівська медична академія;
  • Житомирський медичний інститут;
  • Рівненська медична академія.

Там, де це доречно, проєкт буде співпрацювати та зміцнювати професійні асоціації як «постачальників контенту», а також для встановлення стандартів та керівництв в розробці навчальних матеріалів та в підтримці впровадження заходів.

Результат 2: Результативність та ефективність послуг охорони здоров’я покращено шляхом удосконалення управлінського потенціалу.

У рамках Результату 2 покращаться врядування та управління системою медичної освіти і медичної допомоги. Проєкт планує підтримати планування медичних кадрів, управлінське навчання, регіональний обмін досвідом. Для посилення освіти управлінців охорони здоров’я буде розроблено магістерську програму. Проєкт також підтримає Міністерство охорони здоров’я України у проведенні досліджень задля генерування доказів для формування політики охорони здоров’я, а також задля розробки нормативної основи реформи первинної медичної допомоги та медичної освіти.

Основними бенефіціарами проєкту є: студенти та працівники пілотних закладів вищої освіти, сімейні лікарі та сімейні медсестри, керівники закладів первинної медико-санітарної допомоги, користувачі відповідними медичними послугами. Також Міністерство охорони здоров’я України та Національна служба охорони здоров’я (НСЗУ), професійні асоціації та місцеві мережі лікарів та медсестер. Проєкт також приділяє належну увагу трьом наскрізним темам – гендер, управління (сприяння підзвітності та антикорупційним заходам, сприяння партисипаторним підходам), використовуючи чутливий до конфліктів підхід. Ці теми розглядаються як невід’ємні складові діяльності Проєкту та враховуються під час планування та реалізації проєктних заходів.

Для посилення експертизи, що надається проєктом, технічна підтримка надається агенцією-виконавцем, Швейцарським інститутом тропічного та громадського здоров’я, а також ключовими партнерами цього проєкту:

Маастрихтський університет, Школа громадського здоров’я та первинної допомоги: цей партнер в основному підтримуватиме розвиток спроможностей управлінської програми.

Інститут медсестринських наук Базельського університету (INS): сприятиме розробці способів надання первинної медичної допомоги, включаючи передові навички медсестринства, сприятиме розробці нових програм підвищення кваліфікації медичних сестер (фокус на сімейній медицині), включно з розробкою навчальних програм.