Групи рівних для сімейних лікарів, медсестер

Групи рівних є сучасним методом безперервного професійного розвитку медичних фахівців: лікарів/лікарок, медичних сестер/медичних братів, менеджерів/менеджерок охорони здоров’я, який забезпечує відповідність здобутих знань професійним потребам, своєчасність і доступність навчання кожному зацікавленому фахівцеві.

Групи рівних – це регулярні зустрічі групи фахівців одного рівня, іншими словами фахівців з однаковою посадою – наприклад, сімейних лікарів/лікарок, які, використовуючи структуровані підходи до обговорення, аналізують професійні ситуації, розбирають складні клінічні або управлінські випадки, діляться знаннями або обмінюються досвідом, будують професійні зв’язки з колегами. Метою діяльності Груп рівних є безперервне поліпшення якості медичної допомоги, вдосконалення практики фахівців охорони здоров’я для надання медичних послуг найвищої якості.

Групи рівних функціонують в таких країнах Європи, як Австрія, Бельгія, Данія, Німеччина, Ірландія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія. Зокрема, в Швейцарії участь у Групах рівних є обов’язковою вимогою до БПР лікарів

Як метод БПР, Групи рівних мають низку переваг, зокрема:

  • Є проблемоорієнтованими і практичними: обговорюються реальні проблеми, практичні випадки, з якими медичні фахівці стикаються в щоденній практиці.
  • Усі учасники є рівноправними: це сприяє відкритості й конструктивному обговоренню.
  • Групи рівних дають можливість обмінюватись ідеями, ділитись досвідом.
  • Заохочують самостійне навчання: учасники готуються до зустрічі.
  • Групи рівних сприяють створенню професійних спільнот через постійне спілкування і співпрацю.
  • Групи рівних сприяють створенню професійних спільнот через постійне спілкування і співпрацю.
  • Групою можна досягти більшого, ніж самостійно

Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти» підтримує запровадження і розвиток Груп рівних для лікарів/лікарок, медичних сестер/медичних братів, менеджерів/менеджерок охорони здоров’я, як складову оновленої системи БПР в Україні. Зокрема, проєкт навчатиме фасилітаторів Груп рівних – медичних фахівців, які сприятимуть заснуванню, організації і проведенню груп рівних на місцевому рівні. Для проведення навчання будуть залучені швейцарські й українські фахівці. Також проєкт надаватиме супервізійну й інформаційну підтримку учасникам ініціативи, забезпечуватиме постійний обмін досвідом і можливість груп реалізовувати власні ініціативи.

Ініціатива запроваджуватиметься у декілька етапів. На першому етапі до навчання будуть залучені представники пілотних регіонів проєкту – Харківської, Чернівецької, Тернопільської, Житомирської, Рівненської, Львівської областей. На другому етапі можливість взяти участь у навчанні і запроваджувати Групи рівних у своєму регіоні матимуть фахівці всіх інших областей України. Також проєкт пропонуватиме запровадити Групи рівних серед освітян вищих закладів медичної освіти.