Загалом активності Проєкту можуть бути згруповані в такі напрямки:

А. Галузь первинної медичної допомоги

Проєкт сприяє розвитку нової моделі первинної медичної допомоги. Вона включає нові ролі для медсестер та сімейних лікарів. Діяльність проєкту також буде спрямована на більш систематичне управління людськими ресурсами та загальну роботу щодо удосконалення управління системою охорони здоров’я.

Очікується, що це краще інформуватиме МОЗ щодо перегляду політик. Налагоджено тісне співробітництво з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) та медичними навчальними закладами з важливих аспектів планування людських ресурсів та управління.

Ключові консультанти:

Сабіна де Гест, Інститут медсестринства, Університет Базеля

Греет ван Малдерен, Інститут медсестринства, Університет Базеля

Координатори проєкту:

Володимир Шльонський

В. Політика медичної освіти

Реформа медичної освіти вимагає структурних змін. Будуть розроблені нові нормативні документи з метою запровадження нових політик особливо в інтернатурі і безперервному професійному розвитку.

Ключові консультанти:

Ренато Галеацці, Швейцарія

Координатори проєкту:

Олена Ігнащук

С. Розбудова потенціалу медичних і медсестринських закладів вищої освіти

Проєкт має шість партнерських навчальних закладів по всій країні для запровадження і випробовування нових інструментів для України задля підвищення якості освіти. Проєкт підтримує медичні університети і медсестринські академії та інститути у таких вимірах: поліпшення навчального середовища (включаючи навички викладачів щодо надання зворотного зв’язку, а також студенто-орієнтовані підходи), електронне навчання (eLearning), лабораторії клінічних навичок, обмін досвідом, оновлення бібліотечних ресурсів, розвиток науково-дослідних можливостей тощо.

Особлива увага приділяється навчанню клінічних навичок майбутніх медичних сестер та лікарів. Проєкт підтримуватиме центри опрацювання клінічних навичок та сприятиме післядипломному навчанню, орієнтованому на практику в сімейній медицині.

Ключові консультанти:

Ніно Кюнзлі, Швейцарський інститут тропічного і громадського здоров’я

Сабіна де Гест, Інститут медсестринства, Університет Базеля

Греет ван Малдерен, Інститут медсестринства, Університет Базеля

Аксель Хоффманн, Швейцарський інститут тропічного і громадського здоров’я

Координатори проєкту:

Олена Ігнащук

D. Безперервний професійний розвиток

Будуть запроваджені різноманітні новітні можливості для безперервної освіти надавачів первинної медичної допомоги, наприклад, групи рівних та електронне навчання.

Відповідно до нещодавно введеного нормативного акту про безперервний професійний розвиток лікарів буде запроваджена нова бальна система оцінювання і нові стандарти якості. Проєкт MED надаватиме підтримку МОЗ у розробці відповідного законодавства, стандартів та організаційних процедур для успішного управління новою системою, що забезпечує якісну післядипломну освіту.

Ключові консультанти:

Ренато Галеацці, Швейцарія

Координатори проєкту:

Ольга Короленко

Володимир Шльонський

Управління в галузі охорони здоров’я

Нові формати навчання менеджерів охорони здоров’я, такі як Літня школа «Трансформація систем охорони здоров’я» та Зимова школа «Громадське здоров’я в Україні», довели свою ефективність у створенні нових стандартів та імпульсів для реформи.

Окрім загального посилення нарощування управлінського потенціалу, проєкт має на меті запровадження нової магістерської програми з менеджменту охорони здоров’я.

Ключові консультанти:

Аксель Хоффманн, Швейцарський інститут тропічного і громадського здоров’я

Вім Гроот, Маастрихтський університет

Координатори проєкту:

Валентина Ануфрієва

E. Об’єднання ключових гравців, зусиль

Добре організовані послуги охорони здоров’я залежать від належним чином підготовленого, кваліфікованого та мотивованого персоналу. Щоб виробити ефективну політику, яка забезпечить якісний розвиток людських ресурсів та достатню їх кількість по всій країні, проєкт запровадить підхід на основі залучення багатьох зацікавлених осіб із широкого кола учасників реформи медичної освіти.

Ключові консультанти:

Каспар Віс, Швейцарський інститут тропічного і громадського здоров’я

Обмін досвідом на регіональному рівні

Реформа первинної медичної допомоги і медичної освіти є актуальною темою для систем охорони здоров’я всіх країн колишнього Радянського Союзу. Україна може скористатися досвідом реформ інших країн, наприклад, Румунії, Таджикистану, Польщі та країн Балтії. Тому проєкт активно підтримуватиме обмін досвідом та встановлення партнерських відносин з університетами, закладами громадського здоров’я чи урядовими організаціями в регіоні.