Система безперервного професійного розвитку (БПР)

Безперервний професійний розвиток медичних фахівців – це важливий аспект процесу забезпечення якості медичної допомоги. Постійне оновлення знань і навичок, ознайомлення з сучасними протоколами й керівництвами та застосування їх на практиці – це реалії сучасного лікаря/сучасної лікарки, медичної сестри/медичного брата не лише в контексті державних вимог до професії, але й потреби до самовдосконалення та професійного росту.

Система безперервного професійного розвитку (БПР) для лікарів була оновлена в Україні у 2018 році, зокрема, у прийнятій Постанові Кабінету міністрів України №302 від 28 березня «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я» було визначено нові підходи до підвищення кваліфікації лікарів. Відповідного до цього Положення безперервний професійний розвиток фахівців у галузі охорони здоров’я — це безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетенцій фахівців після здобуття ними вищої освіти у сфері охорони здоров’я та післядипломної освіти в інтернатурі, що дає змогу фахівцю підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності відповідно до потреб галузі та триває протягом усього періоду професійної діяльності.

Відтепер лікарі не обмежуються у праві вибору формату БПР та провайдера, можуть обирати саме те, що є комфортним, цікавим, зручним саме для них, але мають проходити навчання щорічного (а не як раніше один раз на п’ять років). Отже, медичні фахівці можуть проходити навчання як на традиційних курсах при факультетах післядипломної освіти чи академіях післядипломної освіти, але також можуть відвідувати семінари, воркшопи, онлайн-курси, тренінги, конференції, симпозіуми, тощо.

Разом з тим уваги потребує система БПР для медичних сестер/медичних братів, оскільки зміни запроваджені у 2018 році, їх не торкнулись, і досі чинним залишається Положення МОЗ України про підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів, яке було затверджене ще у 1993 році, яке передбачає проходження курсів підвищення кваліфікації на базі центрів післядипломної освіти медичних працівників та закладів медичної освіти раз на 5 років. Але медичні сестри/медичні брати постійно шукають можливості для навчання й підвищення кваліфікації, особливо в умовах нових епідеміологічних викликів (наприклад, пандемія COVID-19).

Враховуючи зміни у законодавстві, що відкрили нові можливості для медичних фахівців щодо БПР, а також запит на якісні освітні продукти, які враховують міжнародні алгоритми надання первинної медичної допомоги й ґрунтуються на засадах доказовості, україно-швейцарський проєкт “Розвиток медичної освіти” працює над створенням і запровадженням доступних і сучасних форм безперервного професійного розвитку для медичних фахівців, а також сприяє розбудові потенціалу професійних асоціацій.

  • У 2020 році розпочалось запровадження ініціативи групи рівних (peer groups) для лікарів, медичних сестер, а також управлінців охорони здоров’я. Групи рівних – це сучасний метод БПР, який є доступним для медичних фахівців у більшості країн Європи, й полягає у регулярних зустрічах медичних фахівців одного рівня для обговорення складних випадків, оновлених підходів до лікування, інших професійних питань і ситуацій з метою забезпечення безперервного поліпшення якості медичної допомоги, вдосконалення практики фахівців охорони здоров’я для надання медичних послуг найвищої якості. Проєкт навчає фасилітаторів груп рівних – медичних фахівців, які сприятимуть заснуванню, організації і проведенню груп рівних на місцевому рівні, а також надає підтримку фасилітаторам у процесі реалізації ініціативи (див. детальніше у розділі Групи рівних).
  • Спільно з партнерами, зокрема Центром Громадського здоров’я України, Академією сімейної медицини України, Українською Асоціацією Педіатричних Спеціальностей, медичною мережею «Добробут» та іншими, Проєкт працює над розробкою відкритих онлайн-курсів (MOOC) з найактуальніших тем для фахівців первинки: вже проведено два сезони курсу з надання медичної допомоги в умовах пандемії COVID-19, курс з імунопрофілактики. У подальшому Проєкт розширюватиме перелік можливостей для онлайн-навчання фахівців первинної ланки медичної допомоги (ПМД), звертаючи також особливу увагу на потреби медичних сестер і медичних братів у навчанні й розвитку ключових компетенцій для надання своєчасної і якісної медичної допомоги.
  • Проєкт також співпрацює з професійними лікарськими й медсестринськими асоціаціями, підтримуючи їхні ініціативи щодо організації і проведення освітніх заходів, створення навчальних курсів, поширення інформаційних матеріалів, які б сприяли розвитку професійних асоціацій, як ключових провайдерів безперервного професійного розвитку для медичних фахівців. На цей момент Проєкт має успішну кооперацію з Академією сімейної медицини України, спільно планує й організовує освітні заходи й створює онлайн-курси.
  • Проєкт «Розвиток медичної освіти» розширює можливості міжнародної співпраці щодо посилення системи БПР в Україні. Міжнародні консультанти, зокрема зі Швейцарії, надають експертну підтримку МОЗ щодо розвитку системи БПР для медичних фахівців, створення акредитаційної агенції, а також беруть участь у безпосередньому створенні освітніх продуктів БПР

БПР заходи Проєкту