Медсестра з розширеними компетенціями

В існуючій моделі системи первинної допомоги в Україні основний спектр послуг мають забезпечити сімейні лікарі. Водночас світова практика розподілу обов’язків на первинній ланці відрізняється від сталої української системи.

Зростаюча вартість підготовки лікарів і високі вимоги до входу в професію призводять до скорочення кількості лікарів з одного боку, а розвиток медичної науки сприяє тому, що функції лікаря концентруються на прийнятті рішень в складних випадках, веденні важких пацієнтів та інших стратегічних рішеннях.

Натомість більшість роботи, пов’язаної з обстеженнями пацієнтів, складанням планів лікування, профілактична та освітня діяльність на рівні громади, адміністративна діяльність перекладається на медсестру.

Досвід Британії показує дієвість моделі функціонування первинної ланки медичної допомоги, в якій медсестра є самостійною одиницею, здатною приймати рішення, нести відповідальність, оцінювати вплив лікування, бути лідером і менеджером в забезпеченні медичного супроводу громади. На додачу, міжнародний класифікатор професій ISCO 08 визначає роль медсестри більш широко: «Медсестри беруть на себе відповідальність за планування і аналіз догляду за пацієнтом, включаючи лідерство серед інших медичних працівників. Вони працюють автономно або спільно з лікарями й іншими особами при здійсненні профілактичних і лікувальних заходів».

Наразі українське законодавство обмежує обв’язки медичної сестри до виконання лише призначень лікаря. Так, в кваліфікаційних вимогах медсестри загальної практики сімейної медицини, зазначених в довіднику кваліфікаційних професій працівників Випсук 78 Охорона здоров’я серед іншого зазначено що медсестра здійснює професійну діяльність спільно з лікарем загальної практики – сімейним лікарем. Це означає унеможливлення її самостійної діяльності, але також призводить до нерівномірного розподілу навантаження між лікарем і медичною сестрою.

Проєкт сприятиме розширенню повноважень медичних сестер на первинній ланці медичної допомоги шляхом перегляду наявного законодаства, розбудови спільноти й партнерства серед медсестер, а також шляхом пропозицій до зміни нормативного поля.